Operacija nosa bez vidljivog ožiljka

Operacijska tehnika koju Dr. Vladimir Borić najčešće primjenjuje za rinoplastiku koristi unutrašnji rez, tako da izvana ne ostaje nikakav ožiljak.

Estetska operacija nosa – rinoplastika, predstavlja najčešći zahvat među estetskim plastičnim operacijama. Za razliku od face liftinga koji je tipična operacija pomlađivanja, rinoplastika je zahvat preoblikovanja lica. Temelj estetske rinoplastike čine zahvati na hrskavicama i kostima nosa. Pojedine tehnike danas se razlikuju u više detalja, ali u ovom kontekstu valja istaknuti razliku u pristupu ovisno o tome dali kirurg koristi vanjski ili unutrašnji rez. Razlika između ova dva pristupa je  da vanjski ostavlja i vanjski ožiljak, dok je unutrašnjim pristupom, kroz nosnice, ožiljak izvana nevidljiv – skriven u nosnim hodnicima. Danas većina kirurga smatra da je vanjski pristup samo izuzetno bolji, tj. nužan, i to u slučajevima složenijih deformacija, kada je operacija više rekonstruktivnog karaktera nego klasično estetska.

Pregled i konzultacija s kirurgom

Za uspjeh operacije neophodno je da bude zadovoljan  pacijent. Radi toga, potrebno je da prije operacije, u razgovoru s pacijentom, kirurg otkrije s kojim anatomskim elementima pacijent nije zadovoljan i koja su specifična očekivanja vezana za estetski rezultat, tj. kakav nos želi pacijent.

Operacijom nosa potrebno je zadovoljiti četiri kriterija: uravnoteženi oblik nosa, dobra funkcija i korektne proporcije, te konačno, željeni izgled nosa. Dobra funkcija mora ostati nenarušena ili, ako je prije operacije bila poremećena, treba  estetskoj operaciji istovremeno pridružiti funkcionalnu komponentu, septoplastiku (korekciju nosne pregrade). Uravnoteženi oblik podrazumijeva da operirani nos ima sve anatomske elemente normalne i skladne. Da bismo zadovoljili proporcije nužno je uzeti u obzir ukupan izgled lica, u prvom redu odnos čela, nosa i brade, kako bismo mogli rezultat prilagoditi individualnoj fizionomiji svakog pacijenta. Uobičajena predodžba da se operacijom nosa mijenja profil samo je djelomično točna, jer se, ustvari mijenjaju odnosi lica u “en face” i svim drugim projekcijama.

Pojedine metode predviđanja postoperativnog izgleda, poput kompjuterske simulacije, mogu olakšati osobi koja razmišlja o korekciji da se unaprijed suoči sa potencijalnim novim izgledom, međutim, ta slika je samo tzv. “virtualna realnost”. Kompjuterska slika zacrtava i određuje dvodimenzionalni, geometrijski rezultat operacije, te na taj način fiksira očekivanja, a  zanemaruje u potpunosti subjektivnu, motivacijsku dimenziju problema. Metode kompjuterske simulacije vrlo su upečatljive i uvjerljive, sugestivne, pa zato služe prvenstveno za više ili manje diskretno nagovaranje na operaciju.

Tijek operacije nosa:

Korekcija nosa radi se u anesteziji. Trajanje operacije nosa ovisi o složenosti zahvata, ako se radi i funkcionalna – septoplastika operacija traje jedan sat.

Radi maksimalne poštede nosne sluznice i optimalnog prikazivanja anatomskih elemenata nosa koje treba preoblikovati, najbolji je tzv. ekstramukozni pristup hrskavicama i kostima.

Na kraju operacije nos se tamponira, a na nos se postavlja kalup. Opisana metoda osigurava oporavak bez bolova i uz neznatnu oteklinu, ne ostavlja vanjski ožiljak, a povratak svakodnevnim aktivnostima je već nakon tjedan dana.