Naručite se za besplatan pregled

Odluka o estetskoj operaciji donosi se na temelju potpune i objektivne informacije. Otvorena i poštena preoperativna komunikacija važna je za uspostavu povjerenja i kvalitetnog odnosa između liječnika i pacijenta.

  • Telefon

    01/463-3344, 01/463-3790
  • Popust u ožujku!

    Do kraja ožujka dođite na besplatne konzultacije i ostavarite 20% popusta na operaciju!
  • Email

    boric.kirurgija@zg.t-com.hr