Naručite se za besplatan pregled

Odluka o estetskoj operaciji donosi se na temelju potpune i objektivne informacije. Otvorena i poštena preoperativna komunikacija važna je za uspostavu povjerenja i kvalitetnog odnosa između liječnika i pacijenta.

  • Telefon

    +385 (0)1 366 8936
  • Email

    boric@imed.hr