Analiza tijela i nutritivnog statusa

  • rade se antropometrijska mjerenja i kvalitativna analiza tijela i nutritivnog statusa
  • različitim dijetetičkim metodama određuje se trenutna kvaliteta Vaše prehrane
  • radi se fizikalni pregled kako bi se utvrdilo postojanje kliničkih znakova deficita mikro/makro nutrijenata
  • definira se i utvrđuje pravilan stila prehrane s obzirom na vašu dnevnu rutinu i tjelesnu aktivnost

Savjet prije Savjetovanja

Prije samog mjerenja i savjetovanja, preporuča se ne jesti ni piti barem pola sata prije zakazanog sastanka s nutricionistom.

Savjet prije Savjetovanja

Preporuča se odvojiti jedan sat, kako bi se provela što kvalitetnija analiza i mjerenje te se pružilo stručno savjetovanje.

  • Na tri tretmana radimo:

    antropometrijsku obradu, interpretaciju rezultata, kontrolni pregled i plan prehrane
  • Definiraju se:

    nutritivne potrebe, prehrambene smjernice i individiualne preporuke