Analiza biokemijskog statusa

  • kontroliraju se biokemijske vrijednosti te se kvalitativno analizira nutritivni status pojedinca
  • određuju se trenutne kvalitete vaše prehrane pomoću različitih dijetetičkih metoda
  • definira se i utvrđuje pravilni stil prehrane s obzirom na dnevnu rutinu i tjelesnu aktivnost

Što treba ponijeti na mjerenje?

Postojeću zdravstvenu dokumentaciju (nalaze krvne slike, urina, lipidograma, hormonalnih testova, rezultate testova na alergije i/ili intolerancije na hranu i sl.)

  • U tri termina radi se:

    biokemijska obrada, interpretacija rezultata, kontrolni pregled i plan prehrane
  • Definiraju se:

    nutritivne potrebe, prehrambene smjernice, individualne preporuke